Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme Vám za váš zájem o naši prezentaci. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Níže bychom Vás rádi informovali o opatřeních k ochraně osobních údajů, která v naší společnosti dodržujeme. V první řade je samozřejmé, že dodržujeme všechny podmínky dané zákonem o ochraně osobních údajů (do budoucna doplněným EU nařízením GDPR) a dalšími předpisy o ochraně osobních údajů.

V ochraně Vašich osobních údajů nám můžete důvěřovat! Potom, co jsou přenesena do naší správy, jsou všechna data zabezpečena digitálními bezpečnostními systémy. Naše webová úložiště jsou chráněna proti poškození, porušení a neoprávněnému přístupu.

Odpovědným poskytovatelem těchto webových stránek z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je:

xalution group GmbH
Weinmarkt 4
90403 Nürnberg
Německo
Telefon: +49 911 148 869 19
E-Mail: info(at)xalution.com

Předmět ochrany dat

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Podle § 4 odst. 1 zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se jedná o individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. To zahrnuje např. informace jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně i další data související s užíváním, jako např. vaše IP adresa.

Rozsah shromažďování a ukládání dat

Obecně platí, že k používání našich webových stránek není vyžadováno poskytnutí osobních údajů. Abychom ale mohli poskytovat naše služby v plném rozsahu, je možné, že budeme potřebovat vaše osobní údaje. To se týká také zasílání informačních materiálu nebo objednaného zboží jakož i odpovědí na jednotlivé dotazy.

Pokud nás pověříte poskytnutím služby nebo dodáním zboží, shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje pouze v míře nezbytné pro poskytování služby nebo plnění smlouvy. Může se stát, že bude nutné sdílet vaše osobní údaje se společnostmi, které používáme k poskytování služby nebo ke zpracování smlouvy. Jedná se například o dopravní společnosti a další poskytovatele služeb.

Po dokončení smlouvy budou vaše údaje uschovány a zabezpečeny a následně odstraněny po uplynutí platnosti daňových a obchodních předpisů, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím údajů.

Cookies

Za určitých okolností ukládáme do vašeho počítače informace, tzv. „Cookies“, a to za účelem možnosti nabízení některých našich služeb, případně abychom mohli lépe porozumět vašim preferencím a zároveň optimalizovat naše webové stránky. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které často obsahují jedinečný identifikační kód a které se ukládají na váš disk z webového serveru. Soubory „Cookies“ obsahují informace, které mohou být později přečteny webovým serverem, který soubor „Cookies“ uložil. Často se skládají z řady znaků a čísel a někdy i dalších informací, které jednoznačně identifikují váš počítač.

Informace o nás jako o odpovědné straně Některé soubory „Cookies“ jsou uloženy pouze po dobu vaší návštěvy našich webových stránek, jedná se o krátkodobé tzv. „Session Cookies“. Další, více trvalé soubory „Cookies“ mohou zůstat ve vašem počítači i po vaší návštěvě našich webových stránek. Naše webové stránky budou mít přístup k takovým „Cookies“ pokaždé, když náš web znovu navštívíte, jedná se o tzv. „ID Cookies“. Některé soubory „Cookies“, které jsou ukládaný během vaší návštěvy na našich stránkách, mohou číst a zpracovávat jiné společnosti.

Soubory „Cookies“ z těchto webových stránek mohou být řízeny změnou nastavení vašeho webového prohlížeče tak, aby soubory „Cookies“ nebyly přijímány vůbec, byly přijímány pouze na vyžádání, případně odstraněny po skončení relace webového prohlížeče.  Upozorňujeme, že používání některých služeb může být omezeno a některé části webu budou fungovat správně pouze s použitím souborů „Cookies“.

Následující seznam obsahuje odkazy, ve kterých se dozvíte více informací o správě a nastavení souborů „Cookies“ a způsobu jejích deaktivace, a to vše dle použitého prohlížeče:

Server-Log-Files

V případě vaší návštěvy našich webových stránek, uchováváme určité informace také z administrativních a technických důvodů,. Návštěva našich webových stránek vede k tomu, že jsou data odesílána z vašeho prohlížeče na naše servery. Takto shromažďujeme osobní informace, jako například:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systémo odkazová adresa URL (webová stránka, ze které návštěvník přichází)
  • název hostitelského přístupujícího počítače
  • datum a čas požadavku ze serveru

Tato data nejsou pro konkrétní osobu relevantní. Kombinace těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Kontaktní formulář

V případě, že nás kontaktujete pomocí našeho kontaktního formuláře, uchováváme informace, které jste nám prostřednictvím formuláře poskytli, a to včetně vašich předaných kontaktních údajů. Tyto údaje uchováváme za účelem efektivnějšího vyřízení vašich žádostí v případě vašich dalších dotazů a otázek.

Tato data nejsou předána žádné jiné společnosti bez vašeho svolení.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu „Google Analytics“, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dále „Google“.„Google Analytics“ používá soubory „Cookies“, tedy textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu toho, jak je naše webová stránka vámi využívaná. Informace generované pomocí „Cookies“, tj. čas, místo a frekvence návštěvy našeho webu (včetně vaší IP adresy), budou předány a uloženy na servery společnosti Google ve Spojených státech Amerických.

Anonymizace IP

SNa našich webových stránkách používáme nástroj „Google Analytics“ rozšířený o kód „_gat. _anonymizeIp“. Znamená to, že vaše IP adresa bude zkrácena a tím i anonymizovaná přímo společností Google, a to v rámci členských zemí Evropské unie a zemí spadajících do Evropského hospodářského prostoru. Společnost Google tyto informace využije k vyhodnocení vašeho využívání našich webových stránek, k vytváření přehledů o aktivitách na našich webových stránkách, k poskytování dalších služeb spojených s využíváním našich webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, a to v případech, kdy to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Společnost Google prohlásila, že nikdy nepoužije vaši adresu IP ve spojení s dalšími údaji získanými z Googlu. Soubory „Cookies“ můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení vašeho prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu našich webových stránek. Další informace týkající se doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zde můžete změnit nastavení shromažďování údajů Google Analytics:

Další informace týkající se podmínek používání naleznete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Účelné využití dat

Dodržujeme zásadu vyčleněných údajů a shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jste nám je poskytli. Převod vašich osobních údajů třetím osobám se uskuteční bez vašeho výslovného souhlasu pouze pokud je to nezbytné pro poskytování služby nebo plnění smlouvy. Převedení do státních institucí a orgánů oprávněných k přijímání informací probíhá pouze v rozsahu informačních povinností daných zákonem nebo pokud jsme povinni poskytnout informace soudním rozhodnutím.

Vysokou prioritu také klademe na interní údaje naší společnosti. Všichni naši zaměstnanci a smluvní servisní společnosti jsou povinni utajovat a dodržovat předpisy o ochraně dat.

Práva k informacím/odvolání

V případě, že budete požadovat informace o tom, která vaše osobní data jsou u nás uložena, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Kromě toho můžete kdykoliv stáhnout nebo zrušit práva, která nám byla vámi poskytnuta za účelem shromažďování a zpracování vašich osobních údajů. V obou případech nás prosím přímo kontaktujte.