SUPPORT


xalution je vaším silným partnerem před realizací projektu, během jeho realizace, ale i po uvedení nového řešení do praxe. Pro každého zákazníka máme v oblasti procesních a technických požadavků na míru připravenou plnou uživatelskou podporu.

Máte zájem o podporu pro již zavedené softwarové řešení? Prosím kontaktujte nás!

Budeme vás podporovat a dále informovat o nových technologiích nebo o dalších možnostech využití synergií s ostatními zákazníky.

Nabízíme velmi atraktivní balíčky pro podporu zákazníků, včetně možnosti použití naší online podpory a také přímé podpory prostřednictvím telefonu nebo chatu.

Our customers can contact us via
email: help@xalution.com
phone: +420 734 245 567

Designed by Jannoon028 / Freepik

Experts in agile solutions – xalution.

Prosím kontaktujte nás!

Enter your keyword: